Ý nghĩa chỉ số tinh dịch đồ trong vô sinh nam

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Đánh giá số lượng, chất lượng tinh trùng, chẩn đoán vô sinh (đối chiếu tinh dịch đồ bình thường). Có tình trạng bất bình thường, có thể liên quan đến khả năng sinh sản khi:

< 20 triệu tinh trùng: giảm tinh trùng.

< 1 triệu tinh trùng: ẩn tinh trùng.

> 250 triệu tinh trùng: đa tinh trùng.

< 50% tinh trùng di động về phía trước (loại a và b) và < 20% tinh trùng loại a: suy nhược tinh trùng.

< 30% tinh trùng có hình dạng bình thường: dị dạng tinh trùng.

Không có tinh trùng trong tinh dịch: không có tinh trùng.

Thể tích tinh dịch < 2mL: ít tinh dịch.

Thể tích tinh dịch > 6mL: nhiều tinh dịch.

Không có tinh dịch: không có phóng tinh.

Có hồng cầu trong tinh dịch: tinh dịch có máu.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Đánh giá số lượng, chất lượng tinh trùng, chẩn đoán vô sinh (đối chiếu tinh dịch đồ bình thường). Có tình trạng bất bình thường, có thể liên quan đến khả năng sinh sản khi:

< 20 triệu tinh trùng: giảm tinh trùng.

< 1 triệu tinh trùng: ẩn tinh trùng.

> 250 triệu tinh trùng: đa tinh trùng.

< 50% tinh trùng di động về phía trước (loại a và b) và < 20% tinh trùng loại a: suy nhược tinh trùng.

< 30% tinh trùng có hình dạng bình thường: dị dạng tinh trùng.

Không có tinh trùng trong tinh dịch: không có tinh trùng.

Thể tích tinh dịch < 2mL: ít tinh dịch.

Thể tích tinh dịch > 6mL: nhiều tinh dịch.

Không có tinh dịch: không có phóng tinh.

Có hồng cầu trong tinh dịch: tinh dịch có máu.

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.