Xoắn đỉnh trên hình ảnh điện tâm đồ

Xoắn đỉnh là thuật ngữ chỉ một loại nhịp nhanh thất có nhiều đặc điểm khác với dạng nhịp nhanh thất thông thường, Đây là trạng thái loạn nhịp trung gian giữa nhịp nhanh thất

Xoắn đỉnh là thuật ngữ chỉ một loại nhịp nhanh thất có nhiều đặc điểm khác với dạng nhịp nhanh thất thông thường.

Đây là trạng thái loạn nhịp trung gian giữa nhịp nhanh thất và rung thất, một số tác giả còn gọi là nhịp nhanh thất đa hình thái.

Xoắn đỉnh trên bệnh nhân bị hội chứng QT dài trên hình ảnh điện tâm đồ

Xoắn đỉnh trên bệnh nhân bị hội chứng QT dài trên hình ảnh điện tâm đồ

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.