Vận chuyển các chất ở ống lượn xa

Natri và clorua được vận chuyển từ lòng ống vào tế bào nhờ chất đồng vận chuyển bị ức chế bởi thuốc lợi tiểu thiazide.

Đoạn dày của ngành lên quai henle đổ vào ống lượn xa. Phần đầu tiên của ống lượn xa tạo thành vết đặc, một nhóm các tế bào biểu mô liên kết chặt chẽ với nhau, là một phần bộ máy cạnh cầu thận giúp điều khiển feedback của GFR và lưu lượng máu ở trong cùng nephron.

Phần tiếp theo của ống lượn xa rất phức tạp và có đặc điểm tái hấp thu giống đoạn dày ngành lên quai Henle. Nghĩa là, nó tái hấp thu hầu hết các ion, bao gồm Natri, Kali và Clo, nhưng hầu như không thấm nước và ure. Vì thế, dịch đoạn này nhược trương do nó pha loãng dịch ống thận.

Khoảng 5% tải lượng lọc của NaCl được tái hấp thu ở đoạn gần ống lượn xa. Protein vận chuyển cùng chiều Natri-Clo di chuyển NaCl từ lòng ống vào trong tế bào, và bơm Natri-kali ATPase vận chuyển Natri ra khỏi tế bào qua màng đáy. Clo khuyếch tán ra khỏi tế bào vào khoảng kẽ qua kênh Clo ở màng đáy tế bào.

Cơ chế vận chuyển natri clorid ở đầu ống lượn xa

Hình. Cơ chế vận chuyển natri clorid ở đầu ống lượn xa. Natri và clorua được vận chuyển từ lòng ống vào tế bào nhờ chất đồng vận chuyển bị ức chế bởi thuốc lợi tiểu thiazide. Natri được bơm ra khỏi tế bào bởi natri-kali ATPase adenosine triphosphatase, và clorua khuếch tán vào dịch kẽ qua các kênh clorua.

Thuốc lợi tiểu thiazide, được sử dụng rộng rãi để điều trị các rối loạn như cao huyết áp và suy tim, có cơ chế là ức chế protein đồng vận chuyển Natri-Clo.

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.