Trục điện tim lệch trái trên điện tâm đồ

Chuyển dịch trục sang trái là do block nhánh trái trước, Trục điện tim lệch trái trên hình ảnh điện tâm đồ, LAD left axis deviation, Trục QRS từ 0 độ đến âm 90 độ

Trục điện tim lệch trái với tăng điện thế ở chuyển đạo aVL, nhưng không phì đại tâm thất trái. Chuyển dịch trục sang trái là do block nhánh trái trước

Trục điện tim lệch trái với tăng điện thế ở chuyển đạo aVL, nhưng không phì đại tâm thất trái. Chuyển dịch trục sang trái là do block nhánh trái trước

Trục điện tim lệch trái trên hình ảnh điện tâm đồ (LAD – left axis deviation): Trục QRS từ 00 đến âm 900.

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.