Danh mục: Sách siêu âm tim

Biến đổi hình ảnh siêu âm tim cản âm, Bóng cản xương sườn trên siêu âm tim, Bóng cơ nhú cản âm trong siêu âm tim, Bóng đỉnh thất trái cản âm trong siêu âm tim, Cơ tim phì đại vùng mỏm.

Dòng đổ đầy tâm thất phải siêu âm tim

Dòng chảy đổ đầy tâm thất phải được hiển thị, Một phần của tâm thất trái được thấy trong mặt phẳng quét Dòng chảy đổ đầy tâm thất phải (RV) được hiển thị. Trên: Một phần của tâm thất trái (LV) được thấy trong mặt phẳng quét. Dưới: Gập góc hơn nữa không bao gồm

Xem thêm

Bóng cản xương sườn trên siêu âm tim

Hình ảnh bóng cản xương sườn trên siêu âm tim! Hình ảnh xương sườn tạo bóng được thể hiện (mũi tên). Sự hiện diện của các xương sườn liên quan đến những dấu chân đầu dò che khuất vách ngăn và thành sau thất trái (LV). LA, tâm nhĩ trái; RV, tâm thất phải.

Xem thêm

Hình mờ cản âm dạng thất trái siêu âm tim

Kỹ thuật hình mờ cản âm dạng thất trái siêu âm tim! Ví dụ hình thất trái mờ sau khi tiêm tĩnh mạch tương phản perfluorocarbon. Trên bên trái: Hình ảnh siêu âm tim bốn buồng từ mỏm. Lưu ý hình nghèo nàn của đỉnh và thành bên. Ba tấm khác đã được ghi nhận

Xem thêm

Tương phản bởi bờ van eustachi siêu âm tim

Kỹ thuật tương phản bởi bờ van eustachi siêu âm tim! Siêu âm tim qua thực quản thể hiện một van nhĩ nổi bật và tăng cường lưu thông máu tương phản. Trên: Hình ảnh được ghi lại trước khi tiêm tương phản. Lưu ý van eustachian nổi bật tiếp giáp với tĩnh mạch chủ

Xem thêm

Bóng đỉnh thất trái cản âm trong siêu âm tim

Kỹ thuật bóng đỉnh thất trái cản âm trong siêu âm tim! Hình ảnh bốn buồng tim từ mỏm ghi nhận sau khi tiêm tĩnh mạch một chất tương phản perfluorocarbon trên một bệnh nhân bị chứng phình mỏm tim và vôi hóa. Lưu ý hai bóng khác nhau phát sinh từ đỉnh không đồng

Xem thêm

Bóng cơ nhú cản âm trong siêu âm tim

Kỹ thuật bóng cơ nhú cản âm trong siêu âm tim! Hình bốn buồng từ mỏm cho thấy bóng cơ nhú. Trên: Hình ảnh được ghi nhận trong kỳ tâm trương. Lưu ý vị trí của cơ nhú (mũi tên đen) và bóng mờ phía sau nó. Cũng lưu ý các vị trí thực sự

Xem thêm