Danh mục: Sách điện tâm đồ

Cách đặt các chuyển đạo điện tâm đồ, Cách xác định trục điện tim (điện tâm đồ), Điện tâm đồ chẩn đoán các rối loạn nhịp tim, Điện trường và đặt các chuyển đạo điện tâm đồ.

Hình ảnh nhịp nhanh kịch phát trên thất, thất

QRS giãn rộng, trát đậm, có móc, mỗi phức bộ có thể có một vài chi tiết khác nhau, ST và T trái chiều với QRS. Nhịp  nhanh  kịch  phát  là  một  loại  nhịp  nhanh  phát  ra  đột  ngột  với  tần số rất cao (trên 140/phút). Theo thuyết cổ điển, tần số cao này là

Xem thêm

Hình ảnh nhịp xoang trên điện tâm đồ

Không đều, ta gọi là loạn nhịp xoang, thường gặp ở trẻ em, do hô hấp, loạn trương lực thần kinh thực vật. Nhịp xoang (sinus rhythm) là nhịp tim do nút xoang làm chủ nhịp: đó cũng là nhịp bình thường của tim. Chẩn đoán nhịp xoang dựa vào 3 dấu hiệu chính:  

Xem thêm