Danh mục: Bài giảng sinh lý bệnh

Bài giảng rối loạn cân bằng Acid Base, Bài giảng rối loạn cân bằng nước điện giải, Bài giảng rối loạn chuyển hóa protid, Các chỉ số cơ bản trong rối loạn cân bằng Acid Base.

Điều tiết và độ mở của đồng tử: điều hòa tự động thần kinh tự động của mắt

Hệ giao cảm phân phối cho mắt bắt nguồn từ các tế bào sừng bên giữa trước ở đốt tủy ngực đầu tiên. Từ đó, các sợi giao cảm đi đến chuỗi hạch giao cảm và đi lên hạch cổ trên, nơi chúng xi náp với các neuron sau hạch. Mắt được chi phối bởi

Xem thêm

Lác mắt: tổn thương điều hợp của mắt

Ở một số bệnh nhân lác, mắt thay thế trong việc chú ý đến đối tượng. Ở những bệnh nhân khác, một mắt đơn độc được sử dụng mọi lúc, và mắt kia trở nên bị ép và không bao giờ được sử dụng để nhìn chính xác. Lác (strabismus), còn được gọi là squint

Xem thêm

Tật khúc xạ: cận thị và viễn thị

Một người thường chọn độ hội tụ của kính phân kì hay kính hội tụ cần thiết bằng “phương pháp thử” – đó là, đầu tiên, thử một kính có độ hội tụ bất kì sau đó tiếp tục thử kính khác. Mắt thường (khả năng nhìn bình thường) Mắt được coi như bình thường,

Xem thêm