Tính mức lọc cầu thận (GFR): các lực gây ra quá trình lọc

Giá trị mức lọc cầu thận bình thường không đo được trực tiếp trên con người, chúng được ước lượng trên động vật như chó hay chuột. Dựa kết quả trên động vật, chúng ta có thể tin rằng chúng xấp xỉ trên con người.

Mức lọc cầu thận được xác định bởi (1) tổng của áp lực thủy tĩnh và áp suất keo qua màng lọc cầu thận, tạo áp lực lưới lọc và (2) hệ số lọc Kf. Theo toán học, mức lọc cầu thận bằng tích giữa Kf và áp lực lưới lọc:

GFR = Kf x Áp lực lọc thực

Áp lực lọc thực là kết quả của tổng giữa áp suất thủy tĩnh và áp lực keo, có thể hỗ trợ hoặc ngăn sự lọc qua mao mạch cầu thận. Áp lực này gồm (1) áp suất thủy tĩnh trong mao mạch cầu thận (glomerular hydrostatic pressure, PG), đẩy mạnh sự lọc; (2) áp lực thủy tĩnh trong khoang Bowman (PB) bên ngoài mao mạch, ngăn sự lọc; (3) áp suất keo tạo bởi protein huyết tương trong mao mạch cầu thận (πG), ngăn cản sự lọc; và (4) áp suất keo của proteins trong khoang Bowman (πB), đẩy mạnh sự lọc (dưới điều kiện bình thường, nồng độ protein trong cầu thận rât thấp do vậy áp lực keo trong khoang Bowman’s coi như bằng 0).

Tổng hợp các lực gây ra quá trình lọc bởi mao mạch cầu thận

Hình. Tổng hợp các lực gây ra quá trình lọc bởi mao mạch cầu thận. Các giá trị được hiển thị là ước tính cho người khỏe mạnh.

Mức lọc cầu thận có thể được tính như sau:

GFR = Kf x (PG − PB − πG + πB)

Giá trị mức lọc cầu thận bình thường không đo được trực tiếp trên con người, chúng được ước lượng trên động vật như chó hay chuột. Dựa kết quả trên động vật, chúng ta có thể tin rằng chúng xấp xỉ trên con người:

Lực đẩy mạnh sự lọc (mm Hg)

Áp suất thủy tĩnh cầu thận 60.

Áp suất keo khoang Bowman 0.

Lực hạn chế sự lọc (mm Hg)

Áp suất thủy tĩnh khoang Bowman 18.

Áp suất keo cầu thận 32.

Áp lực lưới lọc = 60 − 18 − 32 = +10 mm Hg

Một số giá trị có thể thay đổi dưới các tình trạng khác nhau, sẽ trao đổi dưới đây.

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.