Thành phần dịch nội bào và dịch ngoại bào của cơ thể người

Sự khác biệt lớn nhất giữa nội ngoại bào là nồng độ protein được tập trung cao trong huyết tương, do mao mạch có tính thấm kém với protein chỉ cho 1 lượng nhỏ protein đi qua.

Thành phần ion của huyết tương và dịch gian bào là tương tự nhau

Bởi vì huyết tương và gian bào chỉ được phân cách nhau bởi màng có tính thấm cao cho nên thành phần ion của chúng khá giống nhau. Sự khác biệt lớn nhất giữa chúng là nồng độ protein được tập trung cao trong huyết tương, do mao mạch có tính thấm kém với protein chỉ cho 1 lượng nhỏ protein đi qua.

Do ảnh hưởng của hiệu ứng Donan, nồng độ ion dương trong huyết tương cao hơn 2% so với gian bào.

Protein trong huyết tương mang điện tích âm, có xu hướng kết hợp với ion Na hay K, làm giữ một lượng lớn ion này trong huyết tương. Ngược lại những ion mang điện tích âm có xu hướng tập trung ở gian bào nhiều hơn. Trên thực hành, để đơn giản, người ta coi nồng độ của chúng là như nhau giữa huyết tương và gian bào.

Các cation và anion chính của dịch nội bào và ngoại bào

Hình. Các cation và anion chính của dịch nội bào và ngoại bào. Nồng độ của Ca ++ và Mg ++ đại diện cho tổng của hai ion này. Các nồng độ được hiển thị đại diện cho tổng các ion tự do và ion phức.

Nhìn vào hình, ta có thể thấy dịch ngoại bào (huyết tương và dịch gian bào) bao gồm lượng lớn ion Na và Clo, lượng vừa phải ion bicarbonat, nhưng chỉ chứa rất ít ion K, Mg, Ca, phosphate hay các acid hữu cơ.

Chất không điện phân của huyết tương

Hình. Chất không điện phân của huyết tương.

 Các thành phần dịch ngoại bào được kiểm soát chặt chẽ bởi nhiều cách khác nhau, đặc biệt là ở thận.

Chính sự điều chỉnh này giúp tế bào có một môi trường thích hợp để thực hiện chức năng của mình.

Các chất Osmolar trong chất lỏng ngoại bào và nội bào

Bảng. Các chất Osmolar trong chất lỏng ngoại bào và nội bào

Thành phần dịch nội bào

Dịch nội bào ngăn cách với dịch ngoại bào bởi màng tế bào, một màng có tính thấm cao với nước nhưng lại không cho hầu hết các ion trong cơ thể đi qua

Trái ngược với dịch ngoại bào, dịch nội bào chứa rất ít ion Na, Cl và hầu như không chứa ion Ca.Thay vào đó, nó chứa lượng lớn ion K, phosphate, và lượng trung bình ion Mg và Sulphat, cũng như một số lượng lớn protein, gấp 4 lần protein trong huyết tương.

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.