Tế bào lympho T và B: kháng thể đáp ứng đối với kháng nguyên cụ thể và vai trong các dòng lympho

Hàng triệu loại tế bào tiền lympho B và tế bào lympho T có khả năng hình thành các loại kháng thể hoặc tế bào T đặc hiệu cao đã được lưu trữ trong các mô bạch huyết, được giải thích sớm hơn.

Khi kháng nguyên cụ thể tiếp xúc với tế bào lympho T và B trong các mô bạch huyết, tế bào lympho T nào đó được hoạt hóa thành dòng tế bào lympho T hoạt động, và tế bào lympho B nào đó được hoạt hóa để hình thành kháng thể. Hoạt hóa tế bào T và kháng thể, lần lượt, phản ứng rất đặc trưng chống lại các loại kháng nguyên cụ thể đã bắt đầu sự hình thành của chúng. Cơ chế Te của sự đặc trưng này như sau đây.

Hàng triệu loại Lympho đặc hiệu được lưu trữ trong mô bạch huyết. Hàng triệu loại tế bào tiền lympho B và tế bào lympho T có khả năng hình thành các loại kháng thể hoặc tế bào T đặc hiệu cao đã được lưu trữ trong các mô bạch huyết, được giải thích sớm hơn. Mỗi của các tế bào tiền lympho có khả năng hình thành chỉ có một loại kháng thể hoặc một loại tế bào T với một dạng đặc trưng duy nhất, và chỉ có các loại các kháng nguyên đặc hiệu mới có thể kích hoạt nó. Một khi các tế bào lympho đặc hiệu được kích hoạt bởi kháng nguyên của nó, nó tái tạo một cách mạnh mẽ, hình thành số lượng lớn của tế bào lympho giống nó. Nếu nó là một tế bào lympho B, thế hệ của nó sẽ cuối cùng tiết ra các loại kháng thể  đặc hiệu sau đó lưu thông khắp cơ thể. Nếu nó là một tế bào lympho T, thế hệ sau của nó được tế bào T đặc hiệu nhạy cảm với tác nhân được phát hành vào bạch huyết và sau đó đi vào máu và lưu thông qua tất cả các mô lỏng và trở lại vào bạch huyết, đôi khi tuần hàn liên tục trong mạch này trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.

Hình. Một kháng nguyên chỉ kích hoạt các tế bào lympho có các thụ thể trên bề mặt tế bào bổ sung và nhận ra một kháng nguyên cụ thể. Hàng triệu dòng tế bào lympho khác nhau tồn tại (được hiển thị dưới dạng B1, B2 và B3). Khi dòng tế bào lympho (B2 trong ví dụ này) được kích hoạt bởi kháng nguyên của nó, nó sẽ sinh sản để tạo thành một số lượng lớn các tế bào lympho nhân bản, sau đó tiết ra kháng thể.

Tất cả các tế bào lympho khác nhau có khả năng hình thành một kháng thể đặc hiệu hoặc tế bào T được gọi dòng lympho. Nghĩa là, các tế bào lympho trong mỗi dòng đều như nhau và có nguồn gốc từ một hoặc một vài tiền lympho đặc hiệu.

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.