[Tài liệu] Schwartz’s Principles of Surgery

 

Schwartz’s Principles of Surgery

F. Charles Brunicardi, Dana K. Andersen, Timothy R. Billiar, David L. Dunn, John G. Hunter, Lillian Kao, Jeffrey B. Matthews, Raphael E. Pollock

 

Nội dung gồm các phần:

  • Basic Considerations
  • Specific Considerations

Link download: https://drive.google.com/file/d/17SvV5tCxg5HOlJpzUOyTb6ZZc7b8PBvQ/view?fbclid=IwAR2TmTILIzf77jw4SdKI8cH9_ZNH5aaSlnSV3AsnKwbvL0jVRU-Je7v1-1Q

Nguồn: Kênh Y Khoa (ykhoa.org)

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.