[Tài liệu] Một số file bài giảng về MRI

Một số file bài giảng về MRI

  • Quá trình myelin hóa
  • Tiếp cận cơ bản MRI sọ não
  • Sơ lược và thông tin chỉ định
  • The MH – 109 study
  • Dữ liệu về độ thư duỗi cho bác sĩ X quang …

Link download: https://drive.google.com/drive/folders/1eAARhdc6Kf2nJixoDC2Yt8c_NUt_C7hl?fbclid=IwAR2O7yPEE4upzSPCbiwMp3tfQKhYwf53Rgb2wyn88Zr8FzILOIP_JYcn9Qk

Nguồn: Kênh Y Khoa (ykhoa.org)

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.