[Tài liệu] Chia sẻ 20GB tài liệu 6 năm học Y

??Sau đây là 20GB TÀI LIỆU Y HỌC mà Ad sưu tầm được trong mấy năm gần đây. Tài liệu gồm nhiều môn, chuyên ngành khác nhau. Ad post lên đây cho bạn nào cần nguồn tài liệu về các môn, chuyên ngành mình đang theo học ?

Các bạn comment thêm địa chỉ email ở ô comment cuối bài để page add quyền truy cập trong trường hợp hạn chế nhé.

1. Nội khoa: https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmflRmTk5pcHpRUW1nSUVneEdNSHhGSjN2bUFoZVJad3JNNW5VWGxuTV9wOHM?usp=sharing

2. Ngoại khoa: https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmX3Q2WFNCM09KVHc?usp=sharing

3. Sản – phụ khoa: https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmYU5vSjNkRGxPbW8?usp=sharing

4. Nhi khoa: https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmfjd0akUySDNpc1JiYVI0THlJRFF6Y0dlWktEclhOMEVKczJ2dUZtaDBoVnM?usp=sharing

5. Các môn cơ sở: Sinh lý, dược lý, mô học, sinh lý bệnh, …: https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmfk5HSEJrYUdpWjhjYmFXM1lZM2VVR0VKMEdJQUZSRmNLVnVkNkdvMV85NnM?usp=sharing

6. Khám lâm sàng: https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmd2NQZ2JvM2xOTkE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmZVpYbEhta0JtWm8?usp=sharing

7. Cận lâm sàng: https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmfnpwWDMzOGVQZ1RKbm1YRmIybFk0MGhaNEZSekVMbkpILVFmSlFMRURiRHM?usp=sharing

8. Chẩn đoán hình ảnh: https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmfnM5aTVza0JJQjZLWW1KVVBJazNnOXJqcUVwTGN1dmtITnJyckdSS012eEE?usp=sharing

9. Cấp cứu- hồi sức: https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmfnRlSlozbXBiSnZmZjBxcVBPRFU2akYwMWNmNDR0RVBaX0hObmtCVU5MWWM?usp=sharing

10. Thần kinh: https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmYlhvQUlnYjR0Vk0?usp=sharing

11. Phục hồi chức năng: https://drive.google.com/drive/folders/1UWOdeHGOJkMZHrZhTEUwN9HBc52Wznrp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14di0XKhXAYt9sp92kXIREV63LS8BCSCw?usp=sharing

12. Y học cổ truyền: https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmNWxEZV9vaUoyRHM?usp=sharing

13. Môn chuyên khoa lẻ khác: https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0Y1kRVykxmVENYa0JQZGxpLTg?usp=sharing

P/s: Chúc mọi người học tập tốt và thành công trên con đường mình đã chọn !!! ??
Cre group trao đổi kiến thức y khoa-học y khoa tích cực

Nguồn: Kênh Y Khoa (ykhoa.org)

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.