[Tài liệu] Basic and Bedside Electrocardiography

 Basic and Bedside Electrocardiography

Romulo F. Baltazar, MD, FACC
Giám đốc khoa tim mạch không can thiệp
Bệnh viện Sinai, Baltimore
Phó giáo sư, khoa Y
Đại học Johns Hopkins
Baltimore, Maryland

Nội dung gồm 26 chương:

 • Basic Anatomy and Electrophysiology
 • Basic Electrocardiography
 • The Lead System
 • The Electrical Axis and Cardiac Rotation
 • Heart Rate and Voltage
 • Depolarization and Repolarization
 • Chamber Enlargement and Hypertrophy
 • Atrioventricular Block
 • Intraventricular Conduction Defect: Fascicular Block
 • Intraventricular Conduction Defect: Bundle Branch Block
 • Intraventricular Conduction Defect: Trifascicular Block
 • Sinus Node Dysfunction
 • Premature Supraventricular Complexes
 • Sinus Tachycardia
 • Supraventricular Tachycardia
 • Supraventricular Tachycardia due to Reentry
 • Supraventricular Tachycardia due to Altered Automaticity
 • Atrial Flutter
 • Atrial Fibrillation
 • Wolff-Parkinson-White Syndrome
 • Ventricular Arrhythmias
 • Wide Complex Tachycardia
 • Acute Coronary Syndrome: ST Elevation Myocardial Infarction
 • Acute Coronary Syndrome: Non-ST Elevation Myocardial
 • Infarction and Unstable Angina
 • Electrolyte Abnormalities
 • The ECG of Cardiac Pacemakers

Nguồn: Kênh Y Khoa (ykhoa.org)

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.