[Tài liệu] Báo cáo của GS. Gattinoni ngày 9/4/2020 về COVID-19

Nguồn: BS Dang Thanh Tuan

download tại: https://drive.google.com/file/d/18KRaF0wuzZWlcrJW1pAZ5jsznK9kPgla/view?fbclid=IwAR0dAJE_aGqcg_JYkIhS59N4A6SB7QldDL74Sai-8xNjAfxlov8rg-kJanQ

Nguồn: Kênh Y Khoa (ykhoa.org)

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.