[Tài liệu] Bài giảng Nhi khoa – Tập 1

Bài giảng Nhi khoa – Tập 1 – Đại học y Hà Nội
Chủ biên: PGS – TS Nguyễn Gia Khánh
Nội dung: gồm 5 chương
I. NHI KHOA ĐẠI CƯƠNG
Biên soạn: GS – TSKH Lê Nam Trà
PSG – TS Nguyễn Gia Khánh
PSG – TS Nguyện Thị Phượng

II. SƠ SINH
Biên soạn: PSG – TS Trần Đình Long
TS Phạm Thị Xuân Tú

III. DINH DƯỠNG
Biên soạn: PSG – TS Nguyễn Thị Phượng
ThS Nguyễn Thị Yến

IV. TIÊU HÓA
Biên soạn: PSG – TS Nguyễn Gia Khánh

V. HÔ HẤP
Biên soạn: GS – TS Trần Qụy
ThS Trần Thị Hồng Vân

Chia sẻ bài viết để thấy link tải

Nguồn: Kênh Y Khoa (ykhoa.org)

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.