Tái hấp thu của ống góp tủy thận

Các ống góp của tuỷ tích cực tái hấp thu natri và tiết ra các ion hydro và có thể thấm qua urê, được tái hấp thu trong các đoạn ống này. Sự tái hấp thu nước trong ống góp của tuỷ được kiểm soát bởi nồng độ của hormone chống bài niệu.

Mặc dù đoạn tủy ống góp tái hấp thu nhỏ hơn 10% lượng nước và ion natri được lọc qua cầu thận, nhưng chúng là chặng cuối cùng của nước tiểu; do đó nó cũng đóng vai trò quan trọng quyết định lượng nước và các chất hòa tan trong nước tiểu.

Cấu trúc và đặc điểm tế bào và vận chuyển của ống góp tuỷ

Hình. Cấu trúc và đặc điểm tế bào và vận chuyển của ống góp tuỷ. Các ống góp của tuỷ tích cực tái hấp thu natri và tiết ra các ion hydro và có thể thấm qua urê, được tái hấp thu trong các đoạn ống này. Sự tái hấp thu nước trong ống góp của tuỷ được kiểm soát bởi nồng độ của hormone chống bài niệu.

Tế bào biểu mô của ống góp có hình lập phương với bề mặt nhẵn và ít ty thể. Chức năng chủ yếu của đoạn này là:

1. Tính thấm với nước được điều hòa bởi nồng độ hoocmon ADH. Với nồng độ cao ADH trong máu, nước được hấp thu rất nhiều vào khoảng kẽ; do đó giảm lượng nước và tăng nồng độ hầu hết các chất tan trong nước tiểu.

2. Không giống như đoạn vỏ ống góp, đoạn tủy ống nhú có tính thấm với ure do nó có kênh vận chuyển ure đặc biệt, cho phép ure thấm qua màng tế bào vào trong khoảng kẽ, làm tăng nồng độ osmol ở những đoạn này. Nó góp phần vào khả năng cô đặc nước tiểu.

3. Đoạn tủy ống nhú có khả năng bài tiết ion hydro chống lại gradient nồng độ lớn, điều giống với đoạn vỏ ống góp. do đó cũng đóng vai trò quan trọng trong thăng bằng acid-base.

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.