Sự thuận tay: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

Trong các bệnh nhân có triệu chứng bán cầu não ưu thế hay không ưu thế, tay thuận có giá trị xác định. Bên tay thuận có tương quan với bên bán cầu não ưu thế và vì vậy có giá trị định khu.

Mô tả và cơ chế

Sự thuận tay, hay ưu thế dùng một tay (Ví dụ: thuận tay phải, thuận tay trái hoặc thuận cả hai tay), là triệu chứng lâm sàng có ý nghĩa để xác định các triệu chứng thuộc bán cầu ưu thế hay không ưu thế.

Bên tay thuận có tương quan với bên bán cầu não ưu thế và vì vậy có giá trị định khu.

Thuận tay phải

96% bệnh nhân có bán cầu não trái chiếm ưu thế.

4% bệnh nhân có bán cầu não phải chiếm ưu thế.

Thuận tay trái

73% bệnh nhân có bán cầu não trái chiếm ưu thế.

27% bệnh nhân có bán cầu não phải chiếm ưu thế.

Triệu chứng bán cầu não ưu thế

Triệu chứng bán cầu não không ưu thế

Thất ngôn

Hội chứng Gerstmann

Phủ nhận không gian bên bệnh

Phủ nhận nửa người bên bệnh

Thất dụng

Bảng. Triệu chứng bán cầu não ưu thế và không ưu thế

Ý nghĩa

Trong các bệnh nhân có triệu chứng bán cầu não ưu thế hay không ưu thế, tay thuận có giá trị xác định.

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.