Rung nhĩ: rối loạn nhịp tim

Rung nhĩ có thể trở lại bình thường bằng shock điện. Phương pháp này về cơ bản giống hệt với shock điện khử rung thất- truyền dòng diện mạnh qua tim.

Nhớ rằng dẫn truyền từ nhĩ đến thất thông qua bó His, cơ tim tách biệt với cơ thất bằng mô xơ. Do đó, rung thất thường diễn ra mà không có rung nhĩ.

Cơ chế của rung nhĩ giống với rung thất ngoài trừ việc có chỉ diễn ra ở tâm nhĩ thay vì ở tâm thất. hậu quả của rung nhĩ là giãn tâm nhĩ, có thể gây ra bởi thương tổn vale tim, hoặc suy tim gây ra bởi thiếu máu nhĩ. Giãn thành cơ tâm nhĩ tạo điều kiện cho việc kéo dài đường dẫn truyền cũng như dẫn truyền chậm, cả hai là tiền đề cho rung nhĩ.

Đập yếu của tâm nhĩ trong rung nhĩ. Cùng lí do với tâm thất không thể bơm máu trong quá trình rung, tâm nhĩ cũng vậy. Do đó tâm nhĩ trở nên vô ích trong việc bơm máu đến thất. Mặc dù vậy, dòng máu vẫn qua nhĩ đến thất ở thì tâm trương, và hiệu quả bơm máu của thất giảm 20-30%. Do đó, khác với mức nguy hiểm chết người của rung thất, một người có thể sống hàng năm với rung nhĩ mặc dù hiệu quả bơm máu bị giảm.

Rung nhĩ

Hình. Rung nhĩ (đạo trình II). Các sóng có thể được nhìn thấy là QRS và sóng T.

Hình là điện tâm đồ trong rung thất. nhiều sóng khử cực nhỏ theo mọi hướng qua tâm nhĩ trong rung nhĩ. Vì các sóng yếu và nhiều trong số đó đối hướng trong thời gian ghi nên nó triệt tiêu lẫn nhau. Vì vậy  ta có thể thấy trên điện tâm đồ, không có sóng P từ tâm thất hoặc chỉ thấy gợn nhỏ, tần số cao và biên độ thấp.Ngược lại, phức hệ QRS-T bình thuowfg trừ khi có bệnh tâm thất đi kèm, nhưng tần số thì không đều.

Giống với rung thất, rung nhĩ có thể trở lại bình thường bằng shock điện. Phương pháp này về cơ bản giống hệt với shock điện khử rung thất- truyền dòng diện mạnh qua tim, đưa các cơ tim về trạng thái trơ trong vài giây,sau đó nhịp đập bình thường được tái lập nếu tim có khả năng tái lập nhịp bình thường.

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.