Rung nhĩ: nhịp thất không đều

Nút A-V sẽ không truyền nút xung thứ hai trong vòng 0,35s sau xung đầu tiên, xung thêm trong khoảng rộng từ 0-0,6s diễn ra trước một trong các xung của rung nhĩ không đều đến nút nhĩ thất.

Khi rung nhĩ, xung đi từ tâm nhĩ đến nút A-V nhanh nhưng không đều. Bởi vì nút A-V sẽ không truyền nút xung thứ hai trong vòng 0,35s sau xung đầu tiên. Do vậy, một xung thêm trong khoảng rộng từ 0-0,6s diễn ra trước một trong các xung của rung nhĩ không đều đến nút nhĩ thất. Kết quả là khoảng giữa giữa các xung đến tâm thất hiệu quả từ tối thiểu 0,35-0,95s, gây ra nhịp đật rất không đều. Thực tế, sự không đều này, như ở hình, là một trong những biểu hiện lâm sàng có thể phát hiện và dùng để chẩn đoán bệnh. Cùng với đó, vì nhịp nhanh nhĩ trong rung nhĩ, thất cũng đập với nhịp nhanh, thường là từ 125-150 nhịp/ phút.

Rung nhĩ

Hình. Rung nhĩ (đạo trình II). Các sóng có thể được nhìn thấy là QRS và sóng T.

Giống với rung thất, rung nhĩ có thể trở lại bình thường bằng shock điện. Phương pháp này về cơ bản giống hệt với shock điện khử rung thất- truyền dòng diện mạnh qua tim, đưa các cơ tim về trạng thái trơ trong vài giây, sau đó nhịp đập bình thường được tái lập nếu tim có khả năng tái lập nhịp bình thường.

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.