Phản hồi cầu thận và tự động điều chỉnh mức lọc cầu thận

Phức hợp cầu thận bao gồm các tế bào điểm vàng ở phần ban đầu của ống lượn xa và các tế bào cạnh cầu thận trong thành của tiểu động mạch hướng tâm và tiểu động mạch ra.

Thận có một cơ chế phản hồi đặc biệt liên kết thay đổi nồng độ clorua natri tại tế bào Macula densa với sự kiểm soát của sức cản tiểu động mạch thận và tự điều chỉnh của mức lọc cầu thận. Thông tin phản hồi này giúp đảm bảo một hằng số cung cấp liên tục của natri clorua vào ống lượn xa và giúp ngăn ngừa các biến động giả trong bài tiết qua thận nếu không sẽ xảy ra. Trong nhiều hoàn cảnh, thông tin phản hồi này tự động điều chỉnh lưu lượng máu thận và mức lọc cầu thận song song. Tuy nhiên, do cơ chế này là trực tiếp hướng tới ổn định natri clorua cung cấp đến ống lượn xa, các trường hợp xảy ra khi mức lọc cầu thận được tự điều chỉnh tại các chi phí của việc thay đổi lưu lượng máu thận, được ttự điều chỉnh. Trong trường hợp khác, cơ chế này thực sự co thể gây ra những thay đổi trong mức lọc cầu thận để đáp ứng với những thay đổi chính trong thận natri clorua ống tái hấp thu

Cơ chế phản hồi ống-cầu thận có hai thành phần đó cùng nhau hành động để kiểm soát mức lọc cầu thận: (1) một cơ chế phản hồi tiểu động mạch đến và (2) một cơ chế phản hồi tiểu động mạch đi. Các cơ chế phản hồi phụ thuộc vào sự sắp xếp giải phẫu đặc biệt của khu phức hợp cầu thận.

Phức hợp cầu thận bao gồm các tế bào điểm vàng ở phần ban đầu của ống lượn xa và các tế bào cạnh cầu thận trong thành của tiểu động mạch hướng tâm và tiểu động mạch ra. Điểm vàng là một nhóm tế bào biểu mô chuyên biệt trong các ống lượn xa tiếp xúc chặt chẽ với các tiểu động mạch hướng tâm và hướng tâm. Tế bào điểm vàng chứa bộ máy Golgi, là những bào quan bài tiết nội bào hướng về phía tiểu động mạch, cho thấy rằng những tế bào này có thể đang tiết ra một chất hướng tới tiểu động mạch.

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.