Ngoại tâm thu thất trên hình ảnh điện tâm đồ

Ngoại tâm thu thất phần lớn xẩy ra do cơ chế vòng vào lại, Nhát bóp ngoại tâm thu thất đến sớm so với nhịp cơ sở, tức khoảng RR’  nhỏ hơn RR, Thất đồ giãn rộng lớn hơn 0,13s, bất thường, méo mó về hình dạng.

Ngoại tâm thu thất phần lớn xẩy ra do cơ chế vòng vào lại.

Nhát bóp ngoại tâm thu thất đến sớm so với nhịp cơ sở, tức khoảng RR’  < RR.

Thất đồ giãn rộng > 0,13s, bất thường, méo mó về hình dạng.

STT’ trái chiều với QRS’.

Ngoại tâm thu thất giấu trong quá trình rung tâm nhĩ trên hình ảnh điện tâm đồ

Ngoại tâm thu thất giấu trong quá trình rung tâm nhĩ trên hình ảnh điện tâm đồ

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.