Ngoại tâm thu nhĩ không dẫn đi thành chùm

QRST có thể rất giống thất đồ nhịp cơ sở, cũng có khi biến mất hẳn, gọi là ngoại tâm thu nhĩ bị block, nguyên nhân do ngoại tâm thu đến quá sớm nên vấp phải tình trạng trơ

Ngoại tâm thu trên thất, thường là ngoại tâm thu nhĩ, với đặc điểm:

Sóng P” đến sớm, có thể đến sớm chồng cả lên T của nhát bóp trước.

Sóng P” thường là biến dạng. Có thể đứng trước QRST”, đứng sau hay mất hút. 

QRST” có thể rất giống thất đồ nhịp cơ sở, cũng có khi biến mất hẳn, gọi là ngoại tâm thu nhĩ bị block (không dẫn), nguyên nhân do ngoại tâm thu đến quá sớm nên vấp phải tình trạng trơ của đường dẫn truyền nhĩ thất do nhát bóp trước gây ra. Ngoại tâm thu có thể đi thành từng chùm gây nên nhịp tim chậm.

Ngoại tâm thu nhĩ không dẫn (mũi tên) đi thành chùm gây ra nhịp tim chậm trên điện tâm đồ

Ngoại tâm thu nhĩ không dẫn (mũi tên) đi thành chùm gây ra nhịp tim chậm trên điện tâm đồ

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.