Mạch động mạch nảy yếu: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

Hẹp động mạch chủ làm giảm tốc độ tống máu từ thất trái trong khi cùng lúc đó thời gian tống máu bị kéo dài. Do đó, biên độ giảm dần tạo ra mạch nhỏ hơn.

Mô tả

Một mạch thể tích nhỏ sờ được ở ĐM cảnh hay động mạch quay.

Nguyên nhân

Hẹp động mạch chủ.

Cơ chế

Hẹp động mạch chủ làm giảm tốc độ tống máu từ thất trái trong khi cùng lúc đó thời gian tống máu bị kéo dài. Do đó, biên độ giảm dần tạo ra mạch nhỏ hơn.

Ý nghĩa

Có giá trị trung bình trong dự đoán hẹp động mạch chủ vừa đến nặng, với độ nhạy 74 –80% và độ đặc hiệu 65–67% cho hẹp động mạch chủ nặng, và tỉ lệ khả năng bị hẹp động mạch chủ nặng là 2.3.

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.