Loại dịch trong cơ thể người: đo bằng chỉ thị mầu

Dựa trên nguyên tắc bảo toàn vật chất, có nghĩa là tổng lượng vật chất sau khi hòa vào dịch bằng với tổng lượng vật chất trước khi được bơm vào.

Thể tích các lại dịch trong cơ thể có thể đo lường được bằng cách sử dụng các chất chỉ thị có khả năng hòa tan trong dịch cần đo. Hình giải thích cách đo thể tích này. Nó dựa trên nguyên tắc bảo toàn vật chất, có nghĩa là tổng lượng vật chất sau khi hòa vào dịch bằng với tổng lượng vật chất trước khi được bơm vào.

Phương pháp pha loãng chỉ thị để đo thể tích dịch

Hình. Phương pháp pha loãng chỉ thị để đo thể tích dịch

Ở hình, một lượng nhỏ thuốc nhuộm hay bất kì chất chỉ thị nào được bơm vào bình, đợi cho đến khi nó hòa tan đều trong bình, sau đó lấy một lượng nhỏ đi định lượng nồng độ bằng phương phấp hóa học hay quang điện. Giả sử không có sự thất thoát trong quá trình thực hiện thì tổng lượng chất chỉ thị trong bình (thể tích bình B x nồng độ chất B) sẽ cân bằng với lượng chất chỉ thị đưa vào (thể tích A x nồng độ A).

Khi đó:

Thể tích B = (thể tích A x nồng độ A) / nồng độ B

Ví dụ 10ml chất chỉ thị có nồng độ 10mg/ml được hòa tan vào bình B được dung dịch có nồng độ 0,01 mg/ml, khi đó thể tích bình B sẽ là

1ml x 10mg/ml / 0,01mg/ml = 1000ml

Đo thể tích dịch

Bảng. Đo thể tích dịch cơ thể.

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.