Kiểm soát sự bài tiết magie qua thận và nồng độ ion magie ngoại bào

Điều chỉnh bài tiết magie được thực hiện chủ yếu bằng cách thay đổi tái hấp thu ở ống thận. Ống lượn gần thường chỉ tái hấp thu khoảng 25% lượng magie đã lọc.

Hơn một nửa lượng magie của cơ thể được lưu trữ trong xương. Phần lớn phần còn lại nằm trong tế bào, với ít hơn 1 phần trăm nằm trong dịch ngoại bào.

Mặc dù tổng nồng độ magie trong huyết tương là khoảng 1,8 mEq / L, hơn một nửa nồng độ này liên kết với protein huyết tương. Do đó, nồng độ ion magie tự do chỉ khoảng 0,8 mEq / L.

Lượng magie bình thường hàng ngày là khoảng 250 đến 300 mg / ngày, nhưng chỉ khoảng một nửa lượng magie này được hấp thụ qua đường tiêu hóa. Để duy trì sự cân bằng magie, thận phải bài tiết lượng magie hấp thụ này, khoảng một nửa lượng magie hấp thụ hàng ngày, hoặc 125 đến 150 mg / ngày. Thận bình thường bài tiết khoảng 10 đến 15 phần trăm magie trong dịch lọc cầu thận.

Điều chỉnh bài tiết magie qua thận có thể tăng lên rõ rệt khi dư thừa magie hoặc giảm xuống gần như không khi thiếu magie. Vì magie tham gia vào nhiều quá trình sinh hóa trong cơ thể, bao gồm hoạt hóa nhiều enzym, nên nồng độ của nó phải được điều chỉnh chặt chẽ.

Điều chỉnh bài tiết magie được thực hiện chủ yếu bằng cách thay đổi tái hấp thu ở ống thận. Ống lượn gần thường chỉ tái hấp thu khoảng 25% lượng magie đã lọc. Vị trí chính của quá trình tái hấp thu là vòng lặp của quai Henle, nơi khoảng 65% lượng magie đã lọc được tái hấp thu. Chỉ một lượng nhỏ (thường <5%) magie đã lọc được tái hấp thu ở ống lượn xa và ống góp.

Cơ chế điều hòa bài tiết magie chưa được hiểu rõ, nhưng những rối loạn sau đây dẫn đến tăng bài tiết magie: (1) tăng nồng độ magie trong dịch ngoại bào, (2) tăng thể tích dịch ngoại bào, và (3) tăng nồng độ canxi trong dịch ngoại bào.

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.