Kiểm soát dịch ngoại bào: các cơ chế của thận

Sự thay đổi lượng natri clorua trong dịch ngoại bào tương ứng với sự thay đổi tương tự lượng nước ngoại bào, và do đó duy trì nồng độ thẩm thấu và nồng độ natri tương đối ổn định.

Thể tích dịch ngoại bào được xác định chủ yếu bởi sự cân bằng giữa lượng nước và muối ăn vào và đầu ra. Trong nhiều trường hợp, lượng muối và dịch hấp thụ được quyết định bởi thói quen của một người thay vì cơ chế kiểm soát sinh lý. Do đó, gánh nặng của việc điều hòa thể tích ngoại bào thường được đặt lên vai thận, thận phải điều chỉnh sự bài tiết muối và nước của chúng để phù hợp với lượng muối và nước vào trong điều kiện trạng thái ổn định. Khi thảo luận về sự điều hòa thể tích dịch ngoại bào, xem xét các yếu tố điều chỉnh lượng natri clorua trong dịch ngoại bào vì những thay đổi hàm lượng natri clorua trong dịch ngoại bào thường gây ra những thay đổi song song về thể tích dịch ngoại bào, với điều kiện là hormone chống bài niệu (ADH) – thứ nhất các cơ chế đang hoạt động. Khi cơ chế khát ADH hoạt động bình thường, sự thay đổi lượng natri clorua trong dịch ngoại bào tương ứng với sự thay đổi tương tự lượng nước ngoại bào, và do đó duy trì nồng độ thẩm thấu và nồng độ natri tương đối ổn định.

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.