Khối u ở trực tràng: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

Các nghiên cứu còn hạn chế đối với giá trị thực sự của thăm trực tràng trong theo dõi ung thư đại trực tràng. Các bằng chứng có sẵn về phát hiện khối u sờ thấy không thật sự ấn tượng.

Mô tả

Sờ thấy khối bất thường không đều ở trực tràng khi thăm khám trực tràng (DRE).

Nguyên nhân

Ung thư trực tràng.

Sàng lọc ung thư đại trực tràng

Các nghiên cứu còn hạn chế đối với giá trị thực sự của thăm trực tràng trong theo dõi ung thư đại trực tràng. Các bằng chứng có sẵn về phát hiện khối u sờ thấy không thật sự ấn tượng.

Một phân tích gộp cho thấy độ nhạy là 64%, và độ đặc hiệu là 97% và PPV là 0.47.

Một nghiên cứu khác gần đây cho thấy độ nhạy là 76.2%, độ đặc hiệu là 93% và PPV thấp là 0.3.

Dựa vào các kết quả trên, gợi ý rằng, thăm trực tràng (DRE) là phương pháp không chính xác và hiệu quả để phát hiện ung thư đại trực tràng, nguy cơ dương tính giả cao, dẫn đến các chỉ định cận lâm sàng không phù hợp. Tuy nhiên, rất nhiều khối u vẫn được thấy đầu tiên khi thăm trực tràng (DRE).

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.