Khối lượng các thành phần của dịch trong cơ thể người

Sau khi bơm những chất này vào máu, sau vài giờ chúng sẽ hòa tan trong toàn bộ cơ thể, khi đó dùng nguyên tắc hòa loãng, ta có thể tính được thể tích nước.

Đo tổng lượng nước trong cơ thể

3H2O, 2H2O được dùng để đo tổng lượng nước có trong cơ thể. Sau khi bơm những chất này vào máu, sau vài giờ chúng sẽ hòa tan trong toàn bộ cơ thể, khi đó dùng nguyên tắc hòa loãng, ta có thể tính được thể tích nước. Một chất khác được sử dụng là antipyrine, một dạng lipid tan và có khả năng đi nhanh qua màng để tới các dịch ngoại bào và nội bào.

Đo thể tích dịch trong cơ thể

Bảng. Đo thể tích dịch trong cơ thể

Đo thể tích dịch ngoại bào

Thể tích dịch ngoài bào được đo bằng cách sử những những chất chỉ thị mà chúng chỉ đi vào trong huyết tương và dịch gian bào chứ không đi vào trong dịch nội bào, bao gồm Na phóng xạ, Clo phóng xạ, Iot phóng xạ, thiosulfate, inulin mặc dù có một số chất như Na phóng xạ hay inulin vẫn đi vào trong tế bào một lượng nhỏ.

Đo thể tích dịch nội bào

Dịch nội bào không được đo trực tiếp mà được đo bằng cách lấy tổng lượng dịch trong cơ thể trừ đi lượng dịch ngoại bào.

Đo thể tích huyết tương

Để đo thể tích huyết tương, chất chỉ thị không được đi qua các lỗ trên thành mao mạch nhưng phải được giữ lại trong máu. Chất thường hay được dùng nhất là albumin huyết tương kết hợp với Iot phóng xạ (125I-albumin), ngoài ra có thể dùng T-1824, một chất gắn với protein huyết tương.

Đo thể tích dịch gian bào

Được đo gián tiếp bằng cách lấy dịch ngoại bào trừ đi dịch huyết tương.

Đo thể tích máu

Khi đã biết được thể tích huyết tương, ta có thể tính được thể tích máu thông qua hematocrit bằng công thức:

Tổng lượng máu = Thể tích plasma / (1 – Hematocrit)

Một cách khác là tiêm vào máu khối hồng cầu có gắn đồng vị phóng xạ, thường là 51Cr, đợi sau khi khối hồng cầu này hòa tan hoàn toàn trong máu, ta có thể tính được thể tích máu thông qua nguyên tắc pha loãng bên trên.

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.