Hội chứng Brown-Séquard: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

Hội chứng Brown-Séquard là hội chứng lâm sàng hiếm có liên quan đến cắt ngang tủy sống. Yếu cùng bên dưới mức tổn thương. Mất cảm giác sờ nông, rung, sự nhận cảm cảm giác cùng bên dưới mức tổn thương.

Mô tả

Hội chứng Brown-Séquard là một hội chứng lâm sàng hiếm do cắt ngang tủy sống và đặc trưng bởi:

Yếu cùng bên dưới mức tổn thương.

Mất cảm giác sờ nông, rung, sự nhận cảm cảm giác cùng bên dưới mức tổn thương.

Mất cảm giác nhiệt và cảm giác đau đối bên dưới mức tổn thương.

Mất cảm giác dải hẹp hoàn toàn cùng bên tại mức tổn thương.

Nguyên nhân

Thường gặp

Chấn thương thấu xương.

Xơ cứng lan tỏa.

Ít gặp

Áp xe ngoài màng cứng.

Gãy đốt sống.

Khối tổn thương (ví dụ. u, áp xe, AVM).

Sự phân bố của biểu hiện cảm giác và vận động trong cắt ngang tủy bên trái

Hình. Sự phân bố của biểu hiện cảm giác và vận động trong cắt ngang tủy bên trái (hội chứng BrownSéquard tại đốt sống tủy T8).

Biểu đồ tổn thương gây ra hội chứng Brown

Hình. Biểu đồ tổn thương gây ra hội chứng Brown- Séquard do gãy xương nhiều mảnh

Giải phẫu thần kinh của bó dọc tủy sống

Hình. Giải phẫu thần kinh của bó dọc tủy sống và chất xám trong hội chứng Brown-Séquard

 

Biểu hiện lâm sàng

Cơ chế

Yếu cùng bên dưới mức tổn thương

Dấu hiệu neuron vận động trên

→ Tổn thương bó vỏ gai

Mất cảm giác sờ nông, rung, nhận cảm cùng bên dưới mức tổn thương

→ Tổn thương cột sau

Mất cảm giác dải hẹp hoàn toàn cùng bên tại mức tổn thương và mức cảm giác

→ Tổn thương bó gai đồi thị, cột sau +/– tế bào sừng sau và rễ thần kinh cảm giác

Mất cảm giác đau và cảm giác nhiệt đối bên dưới mức tổn thương

→ Tổn thương bó gai đồi thị (chú ý: tổn thương trên mức bắt chéo tại mỗi mức tủy, vì vậy thiếu hụt là đối bên dưới mức tổn thương).

Bảng. Cơ chế giải phẫu thần kinh của hội chứng Brown-Séquard

Cơ chế

Cơ chế của biểu hiện lâm sàng trong hội chứng Brown-Séquard được liệt kê trong bảng.

Ý nghĩa

Hội chứng Brown-Séquard là hội chứng lâm sàng hiếm có liên quan đến cắt ngang tủy sống.

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.