Hệ thần kinh trung ương: so sánh với máy tính

Trong các máy tính đơn giản, các tín hiệu đầu ra được điều khiển trực tiếp bởi các tín hiệu đầu vào, hoạt động theo cách tương tự như phản xạ đơn giản của tủy sống.

Khi máy tính lần đầu tiên được phát triển, người ta sớm nhận ra rằng những chiếc máy này có nhiều đặc điểm chung với hệ thần kinh. Đầu tiên, tất cả các máy tính đều có các mạch đầu vào có thể được so sánh với phần cảm giác của hệ thần kinh, cũng như các mạch đầu ra tương tự như phần vận động của hệ thần kinh.

Trong các máy tính đơn giản, các tín hiệu đầu ra được điều khiển trực tiếp bởi các tín hiệu đầu vào, hoạt động theo cách tương tự như phản xạ đơn giản của tủy sống. Trong các máy tính phức tạp hơn, đầu ra được xác định bằng cả tín hiệu đầu vào và thông tin đã được lưu trữ trong bộ nhớ trong máy tính, tương tự như các cơ chế phản xạ và xử lý phức tạp hơn của hệ thần kinh cao hơn của chúng ta. Hơn nữa, khi máy tính ngày càng phức tạp hơn, vẫn cần thêm một đơn vị khác, được gọi là đơn vị xử lý trung tâm, xác định trình tự của tất cả các hoạt động. Đơn vị này tương tự như các cơ chế điều khiển trong não của chúng ta hướng sự chú ý của chúng ta trước tiên đến một suy nghĩ hoặc cảm giác hoặc hoạt động vận động, sau đó đến hoạt động khác, v.v., cho đến khi các chuỗi suy nghĩ hoặc hành động phức tạp diễn ra.

Sơ đồ khối của một máy tính đa năng

Hình. Sơ đồ khối của một máy tính đa năng cho thấy các thành phần cơ bản và mối liên hệ giữa chúng.

Ngay cả một nghiên cứu nhanh về sơ đồ này cũng cho thấy sự hiếm có của nó đối với hệ thần kinh. Thực tế là các thành phần cơ bản của máy tính đa năng tương tự như các thành phần của hệ thống thần kinh của con người chứng tỏ rằng bộ não có nhiều tính năng của một máy tính, liên tục thu thập thông tin cảm giác và sử dụng thông tin này cùng với thông tin được lưu trữ để tính toán quá trình hoạt động hàng ngày của cơ thể.

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.