[EBOOK] Essentials of Anatomy and Physiology – Sách Giải Phẫu và Sinh Lý – Bản dịch Tiếng Việt 2018

Essentials of Anatomy and Physiology
Sách Giải Phẫu và Sinh Lý – Bản dịch Tiếng Việt 2018

Bản dịch full của nhóm dịch Quản Anh Dũng

 

https://drive.google.com/file/d/11BMaGzw4OLzvlWFSZaZszN0bagdgF4zw/view

Nguồn: Kênh Y Khoa (ykhoa.org)

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.