Đồng tử Argyll Robertson và phân ly ánh sáng nhìn gần: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

Đồng tử Argyll Robertson cổ điển là dấu hiệu của giang mai kỳ ba. Giang mai kỳ ba đã từng là nguyên nhân thường gặp nhất của phân ly ánh sáng nhìn gần.

Mô tả

Đồng tử Arygll Robertson đặc trưng bởi:

Đồng tử nhỏ.

Đồng tử không đáp ứng với ánh sáng.

Phản ứng điều tiết nhanh.

Ảnh hưởng hai bên.

Phân ly ánh sáng nhìn gần được định nghĩa như:

Phản ứng điều tiết bình thường.

Phản ứng ánh sáng chậm chạp hoặc không đáp ứng.

Phân ly ánh sáng nhìn gần hiện diện khi phản ứng của đồng tử nhìn gần (với ánh sáng mức trung bình) trội hơn phản ứng của đồng tử với ánh sáng sáng chói.

Phân ly ánh sáng nhìn gần có liên quan đến đồng tử Argyll Robertson (cổ điển là dấu hiệu của ban giang mai kỳ ba).

Nguyên nhân

Xơ cứng lan tỏa.

Sarcoidosis thần kinh.

Giang mai kỳ ba.

Khám đồng tử Argyll Robertson

Hình. Khám đồng tử Argyll Robertson

Hình trên, đồng tử không đáp ứng với ánh sáng; Hình dưới, co đồng tử để điều tiết.

Cơ chế

Đồng tử Argyll Roberston và phân ly ánh sáng nhìn gần được tạo ra do tổn thương nhân trước mái ở phần sau não giữa đến các sợi phản xạ ánh sáng mà không cần đến những sợi của con đường điều tiết phân bổ đến nhân Edinger-Westphal.

Phản ứng của đồng tử trong phân ly ánh sáng nhìn gần do tổ thương nhân trước mái

Hình. Phản ứng của đồng tử trong phân ly ánh sáng nhìn gần do tổ thương nhân trước mái. CG = hạch mi; EW = nhân Edinger–Westphal ; LGN = nhân thể gối ngoài; PTN = nhân trước mái; RN = nhân đỏ; SC = củ trên.

Ý nghĩa

Đồng tử Argyll Robertson cổ điển là dấu hiệu của giang mai kỳ ba. Giang mai kỳ ba đã từng là nguyên nhân thường gặp nhất của phân ly ánh sáng nhìn gần.

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.