Đặt Sonde bàng quang

Dùng sonde Foley trong 7 ngày và nếu dự tính cần phải lưu catheter lâu hơn thì thay bằng loại Silicon.(chẳng hạn quá 14 ngày).

Chuẩn ở tất cả các bệnh nhân ICU.

Qui trình tiến hành:

Kỹ thuật vô trùng khi đặt.

Sát trùng da: Rửa tay bằng chlorhexidine trong > 1 phút.

Hàng rào vô trùng: Găng và các tấm chắn vô trùng.

Sát trùng da: chlorhexidine 1%.

Gây tê bằng thuốc tê loại gel cho tất cả các bệnh nhân.

Dùng sonde Foley trong 7 ngày  và nếu dự tính cần phải lưu catheter lâu hơn thì thay bằng loại Silicon.(chẳng hạn quá 14 ngày).

Rút sonde ở những bệnh nhân vô niệu và đặt mỗi tuần một lần, hoặc nếu có chỉ định.
 

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.