Cuồng động nhĩ: rối loạn nhịp tim

Cuồng nhĩ gây ra nhịp dẫn truyền nhanh nhĩ thường là 200-350 nhịp/ phút. Tuy nhiên, bởi vì một phía của nhĩ co trong khi phía kia đang giãn, lượng máu nhĩ bơm rất ít.

Cuồng nhĩ là một biểu hiện khác gây ra bởi di chuyển hỗn độn trong nhĩ. Cuồng nhĩ là một dạng khác của rung nhĩ,mà ở đó dòng điện đi như một sóng lớn luôn luôn theo một hướng xung quanh khối cơ nhĩ.

Đường dẫn của xung động trong cuồng nhĩ và rung nhĩ

Hình. Đường dẫn của xung động trong cuồng nhĩ và rung nhĩ.

Cuồng nhĩ gây ra nhịp dẫn truyền nhanh nhĩ thường là 200-350 nhịp/ phút. Tuy nhiên, bởi vì một phía của nhĩ co trong khi phía kia đang giãn, lượng máu nhĩ bơm rất ít. Kéo theo nhịp thất cũng nhanh, mặc dù thời gian trơ của nút A-V và bó His dài hơn nhiều cơ nhĩ nên không cho phép tất cả xung từ tâm nhĩ đi xuống. Vì vậy có khoảng 2-3 nhịp nhĩ mới có 1 nhịp thất.

 Cuồng động nhĩ

Hình. Cuồng động nhĩ – nhịp 2: 1 từ tâm nhĩ đến tâm thất (đạo trình DII).

Hình là một điện tâm đồ đặc trưng của cuồng nhĩ. Sóng P mạnh vì co một nửa khối cơ nhĩ. Tuy nhiên, nhận thất ở bản ghi này rằng phức hệ QRS-T theo sau sóng P thường là một cho 2 hoặc 3 nhịp nhĩ. Cho nhịp 2:1 hoặc 3:1

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.