Cung lượng tim: tuần hoàn tĩnh mạch điều hòa cung lượng tim

Đề đánh giá ảnh hưởng của hệ thống tuần hoàn ngoại vi, trước hết, chúng tôi đã loại bỏ tim và phổi trên động vật thực nghiệm và thay bằng hệ thống hỗ trọ tim phổi nhân tạo.

Các yếu tố điều hòa cung lượng tim ở trên đã khá đầy đủ trong hầu hết các trường hợp thông thường. Tuy nhiên, để làm rõ hơn sự điều hòa của tim trong các trường hợp gắng sức, như hoạt động thể lực nặng, suy tim, suy tuần hoàn, thảo luận sau đây.

Trong các phương pháp định lượng, chúng ta cần làm rõ 2 yếu tố cơ bản sau: trong điều hòa cung lượng tim: (1) khả năng bơm máu của tim, được biểu diễn bằng đường cong cung lượng tim (2) các yếu tố ngoại vi ảnh hưởng đến tuần hoàn máu trở về tim, được biểu diễn bằng đường cong tuần hoàn tĩnh mạch. Sau đó, gộp hai đường cong theo cùng một phép định lượng để xem mối liên hệ giủa cung lượng tim, tuần hoàn tĩnh mạch và áp lực tâm nhĩ phải trong cùng một thời điểm.

Toàn bộ hệ thống tuần hoàn ngoại vi cần được đề cập đến khi đánh giá các yếu tố điều hòa cung lượng tim.

Đề đánh giá ảnh hưởng của hệ thống tuần hoàn ngoại vi, trước hết, chúng tôi đã loại bỏ tim và phổi trên động vật thực nghiệm và thay bằng hệ thống hỗ trọ tim phổi nhân tạo. Sau đó, các tác nhân khác, như thể tích máu, sức cản thành mạch và áp lực tĩnh mạch trung tâm thay đổi để đánh giá ảnh hưởng lên tuần hoàn.

Nghiên cứu này đã khẳng định 3 yếu tố quan trọng liên quan đến tuần hoàn tĩnh mạch lấy máu từ hệ thống tuần hoàn ngoại vi:

1. Áp lực tâm nhĩ phải: áp lực cản trở máu từ tĩnh mạch về tâm nhĩ phải –

2. Áp lực đổ đầy hệ thống mạch máu (được đo bằng áp lực đổ đầy mạch máu trung bình) giúp đưa máu trở về tim (áp lực này có thể đo bất kì đâu trên hệ thống mạch ngoại vi khi dòng máu ngừng chảy và sẽ được mô tả kĩ hơn ở phần sau).

 3. Sức cản dòng máu: ở mạch ngoại vi và tâm nhĩ phải.

Các yếu tố trên sẽ được mô tả thông qua đường cong tuần hoàn tĩnh mạch.

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.