Co thắt thực quản lan tỏa: chẩn đoán và điều trị

Khó nuốt có thể do stress, khối thức ăn to, các chất lỏng nóng hoặc lạnh. Các bệnh nhân cũng có thể nhận thấy đau trước ngực, có thể lẫn với cơn đau thắt ngực nhưng thường không do gắng sức.

Co thắt thực quản lan tỏa là một rối loạn tính di động hiếm thấy, có đặc điểm là khó nuốt chất rắn và chất lỏng không liên tục và thường không tiến triển. Các thời kỳ nuốt bình thường có thể xen kẽ với các thời kỳ khó nuốt, thường là nhẹ. Khó nuốt có thể do stress, khối thức ăn to, các chất lỏng nóng hoặc lạnh. Các bệnh nhân cũng có thể nhận thấy đau trước ngực, có thể lẫn với cơn đau thắt ngực nhưng thường không do gắng sức. Đau thường không liên quan với ăn. Chụp thực quản với barit có thể phát hiện các co bóp đồng thời (“hàng ba”) có đặc điểm bề ngoài như cái mở nút chai hoặc “chuỗi hạt”. Khi đo áp lực thực quản, các co bóp đồng, thời cách hồi (> 10% những lần nuốt) được ghi lại cùng với những thời kỳ nhu động bình thường, Co thắt thực quản lan tỏa thường là bệnh nhẹ và không đe dọa tính mạng. Điều trị được hướng vào làm giảm các triệu chứng và động viên bệnh nhân yên tâm. Các nitrat (isosorbid dinitrat, 10 -30mg 4 lần một ngày; nitroglycerin 0,4mg ngậm dưới lưỡi khi cần) và các thuốc chặn kênh calci (nifedipin, 10 – 30mg 4 lần mỗi ngày; diltiazem, 60 – 90mg 4 lần mỗi ngày) được báo cáo là có hiệu quả tuy chưa tiến hành các thử nghiệm đối chứng. Việc nong bằng các bougie. Maloney cung cấp sự giảm nhẹ các triệu chứng trong một số trường hợp chưa rõ lý do. Họa hoằn mới cần làm thủ thuật cắt cơ lâu dài cho các bệnh nhân suy nhược.

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.