Cân bằng natri và dịch trong cơ thể: tầm quan trọng của natri và áp lực bài niệu

Bài tiết áp lực đề cập đến tác động của huyết áp tăng lên để tăng bài tiết khối lượng nước tiểu, trong khi bài tiết natri áp lực đề cập đến sự gia tăng bài tiết natri xảy ra với huyết áp cao.

Một trong những cơ chế cơ bản và mạnh mẽ nhất để duy trì cân bằng natri và dịch, cũng như để kiểm soát thể tích máu và thể tích dịch ngoại bào, là tác động của huyết áp lên sự bài tiết natri và dịch – được gọi là cơ chế bài niệu natri áp lực và cơ chế bài tiết áp lực tương ứng. Phản hồi này cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh huyết áp trong thời gian dài.

Bài tiết áp lực đề cập đến tác động của huyết áp tăng lên để tăng bài tiết khối lượng nước tiểu, trong khi bài tiết natri áp lực đề cập đến sự gia tăng bài tiết natri xảy ra với huyết áp cao. Vì bài niệu bằng áp lực và bài niệu natri thường xảy ra song song, chúng tôi gọi các cơ chế này đơn giản là “bài niệu bằng áp lực”.

Hình cho thấy ảnh hưởng của áp lực động mạch đến lượng natri niệu. Lưu ý rằng huyết áp tăng cấp tính từ 30 đến 50 mm Hg làm tăng lượng natri niệu từ hai lần đến ba lần. Tác dụng này không phụ thuộc vào những thay đổi trong hoạt động của hệ thần kinh giao cảm hoặc của các kích thích tố khác nhau, chẳng hạn như angiotensin II (Ang II), ADH, hoặc aldosterone, vì bài niệu áp lực có thể được chứng minh ở một thận biệt lập đã được loại bỏ khỏi ảnh hưởng của những yếu tố này. Khi huyết áp tăng mãn tính, hiệu quả của bài niệu natri áp lực được tăng cường đáng kể vì huyết áp tăng lên, sau một thời gian ngắn, ngăn chặn sự giải phóng renin và do đó, làm giảm sự hình thành Ang II và aldosterone. Giảm nồng độ Ang II và aldosterone ức chế tái hấp thu natri ở ống thận, do đó khuếch đại các tác động trực tiếp của việc tăng huyết áp để nâng cao bài tiết natri và nước.

Ảnh hưởng cấp tính và mãn tính của áp lực động mạch lên lượng natri của thận

Hình. Ảnh hưởng cấp tính và mãn tính của áp lực động mạch lên lượng natri của thận (bài niệu áp lực). Lưu ý rằng sự gia tăng mãn tính của áp lực động mạch gây ra sự gia tăng natri đầu ra lớn hơn nhiều so với sự gia tăng áp lực động mạch cấp tính.

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.