Các kích thích: sự nhận định cường độ

Nguyên lý Weber-Fechner chỉ chính xác về số lượng cho những cường độ cao hơn của những thí nghiệm cảm giác về thị giác, thính giác và da và kém phù hợp với đa số các loại thí nghiệm cảm giác khác.

Nguyên lý Weber-Fechner – Sự phát hiện “tỉ lệ” cường độ kích thích

Trong khoảng giữa thế kỷ 19, đầu tiên là Weber và sau đó là Fechner đề xuất nguyên lý: sự khác biệt trong phân mức cường độ kích thích gần như tỷ lệ với cường độ kích thích theo hàm logarit. Nghĩa là một người đang giữ 30g trên tay của họ có thể nhận biết khối lượng rõ ràng khi tăng thêm 1g nữa, và khi họ đang giữ 300g trên tay, họ có thể phát hiện rõ ràng sự tăng thêm 10g nữa. Như vậy, trong ví dụ này, tỉ lệ của sự thay đổi trong cường độ kích thích cần cho sự tìm ra những hằng số cần thiết còn lại, khoảng 1-30, đó là ý nghĩa của nguyên lý logarit. Biểu diễn nguyên lý này theo toán học,

Cường độ tín hiệu phiên giải = Log (Kích thích) + hằng số

Mới đây, có bằng chứng là nguyên lý Weber-Fechner chỉ chính xác về số lượng cho những cường độ cao hơn của những thí nghiệm cảm giác về thị giác, thính giác và da và kém phù hợp với đa số các loại thí nghiệm cảm giác khác. Tuy nhiên, nguyên lý Weber-Fechner vẫn đáng để ghi nhớ vì nó nhấn mạnh rằng cường độ cảm giác nền càng lớn thì những thay đổi thêm vào cũng phải càng lớn để cho bộ não phát hiện được sự thay đổi.

Luật năng lượng

Những cái khác được thử nghiệm bởi những nhà sinh lý học tâm thần để tìm ra sự liên quan tốt nhất về mặt toán học được thể hiện trong công thức sau, được biết đến với tên luật năng lượng:

Cường độ tín hiệu phiên giải = K x (Kích thích – k )y

Trong công thức này, số mũ k và hằng số K và k là khác nhau với mỗi loại cảm giác.

Biểu diễn bằng đồ thị về mối quan hệ “luật sức mạnh” giữa cường độ kích thích thực tế và cường độ mà tâm lý

Hình. Biểu diễn bằng đồ thị về mối quan hệ “luật sức mạnh” giữa cường độ kích thích thực tế và cường độ mà tâm lý giải thích nó là như vậy. Lưu ý rằng quy luật sức mạnh không giữ ở mức độ mạnh kích thích rất yếu hoặc rất mạnh.

Khi sự liên quan luật năng lượng này được đánh dấu trên một đồ thị sử dụng các tọa độ logarit kép, và khi các giá trị số lượng thích hợp của y, K, và k được tìm ra, một mối liên quan tuyến tính có thể đạt được giữa cường độ kích thích phiên giải và loại cảm giác nhận thức.

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.