Các chất qua hệ tiết niệu: lọc, tái hấp thu và bài tiết

Một số chất dinh dưỡng nhất định, chẳng hạn như axit amin và glucose, được tái hấp thu hoàn toàn từ ống thận và không xuất hiện trong nước tiểu mặc dù một lượng lớn được lọc bởi mao mạch cầu thận.

Nói chung, sự tái hấp thu ở ống quan trọng hơn về mặt định lượng so với sự bài tiết ở ống để tạo thành nước tiểu, nhưng sự bài tiết đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định lượng ion kali và hydro và một số chất khác được bài tiết qua nước tiểu. Hầu hết các chất phải đào thải ra khỏi máu, đặc biệt là các sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa như urê, creatinin, axit uric và urat, được tái hấp thu kém và do đó được thải ra ngoài một lượng lớn qua nước tiểu. Một số chất lạ và thuốc cũng được tái hấp thu kém nhưng lại được bài tiết từ máu vào ống thận nên tốc độ bài tiết cao. Ngược lại, các chất điện giải, chẳng hạn như ion natri, ion clorua và ion bicarbonat, được tái hấp thu rất cao nên chỉ xuất hiện một lượng nhỏ trong nước tiểu. Một số chất dinh dưỡng nhất định, chẳng hạn như axit amin và glucose, được tái hấp thu hoàn toàn từ ống thận và không xuất hiện trong nước tiểu mặc dù một lượng lớn được lọc bởi mao mạch cầu thận.

Mỗi quá trình – lọc ở cầu thận, tái hấp thu ở ống và bài tiết ở ống – được điều chỉnh theo nhu cầu của cơ thể. Ví dụ, khi có dư natri trong cơ thể, tốc độ natri được lọc thường tăng lên và một phần nhỏ hơn của natri được lọc sẽ được tái hấp thu, gây tăng bài tiết natri qua nước tiểu.

Đối với hầu hết các chất, tốc độ lọc và tái hấp thu là rất lớn so với tốc độ bài tiết. Do đó, ngay cả những thay đổi nhỏ của quá trình lọc hoặc tái hấp thu cũng có thể dẫn đến những thay đổi tương đối lớn trong quá trình bài tiết của thận. Ví dụ, sự gia tăng mức lọc cầu thận (GFR) chỉ 10 phần trăm (từ 180 đến 198 L / ngày) sẽ làm tăng lượng nước tiểu gấp 13 lần (từ 1,5 đến 19,5 L / ngày) nếu sự tái hấp thu ở ống thận không đổi. Trong thực tế, những thay đổi trong quá trình lọc ở cầu thận và sự tái hấp thu ở ống thận thường hoạt động phối hợp để tạo ra những thay đổi cần thiết trong quá trình bài tiết của thận.

Tại sao một lượng lớn các chất hòa tan được lọc và sau đó được thận hấp thu lại?

Người ta có thể đặt câu hỏi về sự khôn ngoan của việc lọc một lượng lớn nước và chất hòa tan như vậy rồi tái hấp thu hầu hết các chất này. Một lợi thế của GFR cao là nó cho phép thận loại bỏ nhanh chóng các chất thải ra khỏi cơ thể phụ thuộc chủ yếu vào quá trình lọc cầu thận để bài tiết chúng. Hầu hết các chất thải được tái hấp thu kém bởi các ống dẫn và do đó, phụ thuộc vào GFR cao để loại bỏ hiệu quả khỏi cơ thể.

Ưu điểm thứ hai của GFR cao là nó cho phép thận lọc và xử lý tất cả các dịch trong cơ thể nhiều lần mỗi ngày. Bởi vì toàn bộ thể tích huyết tương chỉ khoảng 3 lít, trong khi GFR là khoảng 180 L / ngày, toàn bộ huyết tương có thể được lọc và xử lý khoảng 60 lần mỗi ngày. GFR cao này cho phép thận kiểm soát chính xác và nhanh chóng thể tích và thành phần của dịch trong cơ thể.

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.