Block nhĩ thất không hoàn toàn điện thế thay đổi: chặn đường truyền tín hiệu điện tim

Những nguyên nhân gây giảm dẫn truyền như thiếu máu cơ tim, viêm cơ tim, độc digitalis cũng có thể gây ra block thất không hoàn toàn biểu thị nên điện thế thay đổi.

Hầu hết cácyếu tô gây ra block A-V cũng gây ra block dẫn truyền ở ngoại vi tâm thất trong mạng Purkinje. Hình  là” điện thế thay đổi” là kết quả của block thất cục bộ.

Block nhĩ thất không hoàn toàn “điện thay thế” (đạo trình DII)

Hình. Block nhĩ thất không hoàn toàn “điện thay thế” (đạo trình DII).

Điện tâm đồ này cũng có biểu thị nhịp nhanh, rằng hầu như chắc chắn có block. Vì khi nhịp nhanh, tâm thất không kịp thoát trơ kịp dể nhận tiếp kích thích. Hơn nữa, những nguyên nhân gây giảm dẫn truyền như thiếu máu cơ tim, viêm cơ tim, độc digitalis cũng có thể gây ra block thất không hoàn toàn biểu thị nên điện thế thay đổi.

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.