Block nhĩ thất không hoàn toàn: chặn đường truyền tín hiệu điện tim

Một điện tâm đồ có P-R kéo dài khoảng 0.3s thay vì bình thường khoảng 0,2s hoặc ít hơn. Do đó, block độ 1 được định nghĩa là sự chậm dẫn truyền từ nhĩ đến thất chứ không phải mất hẳn dẫn truyền.

Kéo dài khoảng P-R – Block độ I

Khoảng thời gian kể từ khi bắt đầu sóng P đến khi bắt đầu phức bộ QRS là khoảng 0,16s khi tim đập nhịp bình thường. Khoảng P-R giảm khi nhịp tim nhanh và tăng khi nhịp chậm. Thông thường khoảng P-R dài quá 0,2s thì được gọi là P-R kéo dài và bệnh nhân được gọi là có block tim độ I.

Một điện tâm đồ có P-R kéo dài khoảng 0.3s thay vì bình thường khoảng 0,2s hoặc ít hơn. Do đó, block độ 1 được định nghĩa là sự chậm dẫn truyền từ nhĩ đến thất chứ không phải mất hẳn dẫn truyền.

Khoảng P-R dài do block nhĩ thất độ 1 (đạo trình DII) 

Hình. Khoảng P-R dài do block nhĩ thất độ 1 (đạo trình DII).

Khoảng P-R hiếm khi dài quá 0,35-0,45s vì với khoảng thời gian đó, dẫn truyền qua bó His bị đình trệ quá lâu nên dẫn truyền ngừng hoàn toàn.Đây cũng là một cách xác đinh mức độ nghiêm trọng của một số bệnh tim như thấp tim cấp cũng tăng khoảng P-R.

Block độ II

Khi dẫn truyền qua bó His (bó A-V) châm đủ để tăng khoảng P-R lên đến 0,25-0,45s ,thì điện thế hoạt động đôi khi đủ mạnh để qua bó His và tâm thất và đôi khi không đủ mạnh để truyền qua. Trong trường hợp đó, sẽ có sóng P nhưng không có phức bộ QRS-T đi kèm, hay còn được gọi là “ nhịp mất” của thất. Khi đó được gọi là block độ 2.

Có 2 typ của block độ 2. Typ I ( chu kì Wenkebach) và typ 2. Typ I biểu thị bởi  khoảng P-R dài dần ra cho đến khi có một nhịp mất của thất thì chu kì bất thường này được lặp lại.Một typ I thường gây ra bởi bất thường nút nhĩ thất. Trong hầu hết trường hợp, typ này xuất hiện và không cần điều trị.

Typ II thường có các khoảng P-R cố định nhưng thỉnh thoảng có khử cực nhĩ những không có khử cực thất đi kèm. Ví dụ một block 2:1 nghĩa là có 2 sóng P dẫn cho 2 phức bộ QRS, có 1 sóng P không có phức bộ QRS đi kèm.Có thể có cả nhịp 3:2 hoặc 3:1. Block typ II thường gây ra bởi bất thường bó His – mạng Purkinje và cần cấy máy tạo nhịp dưới da để điều chỉnh nhịp tim.

Hình là một P-R dài 0,3s và và có một nhịp thất mất do lỗi dẫn truyền từ nhĩ đến thất.

Block nhĩ thất độ 2

Hình. Block nhĩ thất độ 2, cho thấy thất thường xuyên không nhận được tín hiệu kích thích (đạo trình V3).

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.