Bài tiết natri: điều chỉnh bằng mức lọc cầu thận hoặc tái hấp thu ở ống thận

Tái hấp thu ống và mức lọc cầu thận thường được điều chỉnh một cách chính xác, vì vậy sự bài tiết qua thận có thể khớp chính xác với lượng nước và chất điện giải.

Hai yếu tố ảnh hưởng đến sự bài tiết natri và nước là tốc độ lọc ở cầu thận và tái hấp thu ở ống thận:

Bài tiết = Lọc ở cầu thận – Tái hấp thu ở ống thận

Mức lọc cầu thận (GFR) bình thường là khoảng 180 L / ngày, tái hấp thu ở ống thận là 178,5 L / ngày, và bài tiết nước tiểu là 1,5 L / ngày. Do đó, những thay đổi mức lọc cầu thận hoặc sự tái hấp thu ở ống thận nhỏ có thể gây ra những thay đổi lớn trong bài tiết ở thận. Ví dụ, sự gia tăng 5 phần trăm mức lọc cầu thận (lên 189 L / ngày) sẽ gây ra sự tăng thể tích nước tiểu 9 L / ngày, nếu sự bù đắp qua ống thận không xảy ra; sự gia tăng này sẽ nhanh chóng gây ra những thay đổi nghiêm trọng về lượng dịch trong cơ thể. Tương tự, những thay đổi nhỏ trong tái hấp thu ở ống thận, nếu không có sự điều chỉnh bù đắp của mức lọc cầu thận, cũng sẽ dẫn đến những thay đổi đáng kể về lượng nước tiểu và bài tiết natri.

Tái hấp thu ống và mức lọc cầu thận thường được điều chỉnh một cách chính xác, vì vậy sự bài tiết qua thận có thể khớp chính xác với lượng nước và chất điện giải.

Ngay cả với những rối loạn làm thay đổi mức lọc cầu thận hoặc tái hấp thu ở ống thận, những thay đổi về bài tiết nước tiểu cũng được giảm thiểu bởi các cơ chế đệm khác nhau. Ví dụ, nếu thận bị giãn mạch nhiều và mức lọc cầu thận tăng (có thể xảy ra với một số loại thuốc hoặc sốt cao), tình trạng này làm tăng phân phối natri clorua đến các ống thận, do đó dẫn đến ít nhất hai sự bù đắp trong tuyến thượng thận: (1) tăng tái hấp thu phần lớn natri clorua bổ sung được lọc ở ống thận, được gọi là cân bằng cầu thận, và (2) phản hồi hoàng điểm, trong đó tăng phân phối natri clorua đến ống lượn xa gây ra co thắt tiểu động mạch hướng tâm và đưa mức lọc cầu thận trở lại bình thường. Tương tự như vậy, những bất thường về tái hấp thu ở ống lượn gần hoặc quai Henle được bù đắp một phần bởi những phản hồi nội thận tương tự.

Bởi vì cả hai cơ chế này đều không hoạt động hoàn hảo để khôi phục việc phân phối natri clorua từ xa trở lại bình thường, những thay đổi trong mức lọc cầu thận hoặc tái hấp thu ở ống thận có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể trong bài tiết natri và nước trong nước tiểu. Khi điều này xảy ra, các cơ chế phản hồi khác có thể phát huy tác dụng, chẳng hạn như thay đổi huyết áp và thay đổi các hormone khác nhau, và cuối cùng chúng trả lại sự bài tiết natri cho lượng natri bằng nhau. Tất cả các cơ chế phản hồi kiểm soát sự bài tiết natri và nước ở thận bằng cách thay đổi mức lọc cầu thận hoặc tái hấp thu ở ống thận.

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.