Ảnh hưởng của áp lực động động mạch đến lượng nước tiểu: bài niệu natri áp lực và bài niệu

Khi cơ chế tự điều hòa của mức lọc cầu thận bị suy giảm, thường xảy ra trong các bệnh thận, tăng áp lực động mạch sẽ làm tăng mức lọc cầu thận rất nhiều.

Vì tầm quan trọng của việc giữ cân bằng một cách chính xác giữa việc lọc của cầu thận và tái hấp thu của ống thận, nên có rất nhiều thần kinh, hormon cũng như cơ chế tại chỗ tham gia vào quá trình điều hòa sự tái hấp thu của ống thận cũng như lọc ở cầu thận. Điều quan trong nổi bật nhất của tái hấp thu là tái hấp thu một số chất có thể diễn ra độc lập với các chất khác, đặc biệt khi có mặt hormon.

Chỉ cần tăng huyết áp động mạch nhẹ có thể làm tăng bài tiết một lượng đáng kể ion natri và nước, hiện tượng này được gọi là bài niệu natri áp lực và bài niệu. Tăng áp lực động mạch trong khoảng từ 75 đến 160mmHg thường ảnh hưởng rất ít đến lưu lượng máu thận và mức lọc cầu thận. Sự tăng nhẹ mức lọc cầu thận xảy ra chứng tỏ ảnh hưởng của tăng áp lực động mạch lên lượng nước tiểu ra.

Khi cơ chế tự điều hòa của mức lọc cầu thận bị suy giảm, thường xảy ra trong các bệnh thận, tăng áp lực động mạch sẽ làm tăng mức lọc cầu thận rất nhiều.

 

Bảng. Các hormon điều hòa quá trình tái hấp thu của ống thận

Ảnh hưởng thứ hai của tăng áp lực động mạch thận là làm giảm phần trăm nước và chất tan được tái hấp thu ở ống thận. Cơ chế của hiện tượng này bao gồm sự tăng nhẹ của huyết áp thủy tĩnh trong lòng mao mạch quanh ống thận, đặc biệt là mạng lưới mao mạch của đoạn tủy thận (vasa recta of the renal medulla) và tiếp theo là tăng áp lực thủy tĩnh ở khoảng kẽ.

Như đã bàn luận phía trước, sự tăng áp lực thủy tĩnh ở khoảng kẽ làm tăng sự thoát ion natri ngược trở lại lòng ống thận, như vậy, giảm quá trình tái hấp thu natri nước, tăng lượng nước tiểu khi huyết áp động mạch thận tăng.

Cơ chế thứ ba tạo nên hiện tượng bài niệu natri áp lực và bài niệu là giảm tạo angiotensin II.

Angiotensin II bản thân nó làm tăng quá trình tái hấp thu natri ở ống thận; nó cũng kích thích bài tiết aldosterol, chất gây tái hấp thu natri mạnh. Do đó, giảm hình thành angiotensin II gây giảm tái hấp thu natri, điều này xảy ra khi tăng áp lực động mạch thận.

Nguồn: Dieutri.vn

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.